Markante lydinstitutioner skal udbrede og aktivere lydkunsten med regionalt projekt

Talentudvikling, netværksdannelse og videre udbredelse af lydkunst blandt udøvende kunstnere og publikum er omdrejningspunktet for nyt regionalt lydkunstprojekt, der nu har modtaget 400.000 kr. i støtte fra Region Midtjyllands Kulturpulje 2021.

I fremtiden skal Region Midtjylland være en international højborg for lydkunst. Det er rundt regnet missionen for samarbejdspartnerne bag projektet ’Fremtidens lydkunst i Region Midtjylland – talentudvikling og netværksdannelse’.

Sound Art Lab, SPOR og Struer Tracks vil med projektet opkvalificere, understøtte og udbrede lydkunsten, så kunstnere og publikum dels får bedre arbejdsvilkår og dels opnår en større fortrolighed med kunstformen.

”Ambitionen er at skabe relevante møder mellem kunst og publikum, mellem det regionale og det internationale og mellem det etablerede og det endnu ikke opdagede. Vi inviterer til at eksperimentere og tænke ud over snævre definitioner, og forhåbentlig vil projektet skabe inspiration og bidrage til reel udvikling både inden- og udenfor regionen her og nu men også mange år ud i tiden,” siger Anne Marqvardsen, festivaldirektør og kunstnerisk leder ved SPOR festival.

Bred geografisk forankring af lydkunsten


Med to af Danmarks største og mest profilerede festivaler for lydkunst, SPOR festival i Aarhus og Struer Tracks, og det nationale værksted for lydkunst, Sound Art Lab i Struer, er betingelserne for at udvikle et internationalt set unikt miljø for lydkunst i regionen er til stede, mener leder af Sound Art Lab, Jacob Kreutzfeldt:  

”Vores drøm er at samle toneangivende aktører på tværs af regionen, så vi bedst muligt a) understøtter kunstneres arbejdsvilkår, b) udvikler lyd som kunstnerisk felt samt c) udvikler regionens status som et internationalt hotspot for lydkunst og eksperimenterende musik.”

Foruden de tre samarbejdspartnere, der repræsenterer Region Midtjylland geografisk bredt, skal flere aktører bidrage til udførelsen af projektet, herunder Det Jyske Kunstakademi, Det Jyske Musikkonservatorium og Kunsthal Regelbau 411.

Projektet starter for alvor op senere på sommeren, når Sound Art Lab officielt indvies den 27. august 2021.

SPOR_logo_sort_transparent.png
struertracks-01-1.png
SAL-logo-1.png