Lydkunst på skoleskemaet i otte midt- og vestjyske kommuner

Lydkunst skal nu introduceres til skolebørn i otte midt- og vestjyske kommuner. Det sker med den nye 4-årige kulturaftale fra Kulturministeriet, der puster liv i undervisnings-projektet Lydspor.

 

Projektet udgår fra Sound Art Lab.

S element gul.png
1/3

Undervisningsprojektet ”Lydspor” rulles ud til masser af skolebørn i Struer, Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkjøbing-Skjern, Skive og Varde kommuner. Det står klart med den nye Kulturaftale 2021-2024 fra Kulturministeriet.

Lydspor skal danne grobund for at arbejde med kunsten i den almindelige undervisning. Projektet munder ud i et undervisningsmateriale, der blandt andet indeholder en række fysiske genstande, som kan bruges i undervisningen, et skriftligt materiale og et digitalt lydbibliotek. Materialet og måden det bliver lavet på i fællesskab er med til at forankre det på skolerne og i undervisningen. Det er således målet, at den kunstneriske tilgang bliver en inkorporeret del i undervisningen i fremtiden.

”Med Lydspor skal vi i fællesskab med elever, lærere og kunstnere skabe et undervisningsmateriale, der er målrettet folkeskolens udskoling. Vi skal bruge lyden som et kreativt benspænd, der styrker de kreative processer og den innovative tænkning. Og vi skal bruge kunsten til at styrke nysgerrigheden og opfindsomheden og tilføje særlige former for tænkning, som kommer eleverne til gavn både fagligt og i dannelsesøjemed. For som Grundtvig sagde, så skal eleverne ikke bare lære noget, men de skal også blive til nogen,” siger kunstformidler hos Sound Art Lab Isa Paludan Asboe, der er tovholder på projektet.

1/1

Kunst giver lyst til at lære


Ved at beskæftige sig med og selv skabe lydkunst, skal skoleeleverne lære at forholde sig reflekterende, kritisk og skabende til de mange lyde omkring os og til lydmediet i sig selv. I undervisningsprojektet Lydspor lægges der altså vægt på den kreative proces og det at skabe noget.

“Kunst og kultur spiller en afgørende rolle i dannelsen af vores børn og unge. Vi er derfor utrolig glade og stolte over, at Kulturministeriet, igennem den nyligt godkendte kulturaftale, har besluttet at støtte lige netop vores initiativ, hvor vi igennem lydkunst skal være med til at styrke elevernes både faglige og dannelsesmæssige udvikling,” siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Struer Kommune, Lars Møller Pedersen, og afslutter: “De kompetencer, som børn og unge lærer igennem kreative aktiviteter, er af afgørende betydning for børnenes fremtidige udvikling, fordi det giver dem lysten til at lære.” 

Projektet er støttet med 800.000 kr. fra den nye Kulturaftale 2021-2024 fra Kulturministeriet.

1/1

Fakta

Undervisningsprojektet Lydspor skabes af Sound Art Lab i samarbejde med Statens Museum for Kunst i Thy, Deep Forest Art Land – Skovsnogen, Kunsthal Regelbau 411 og Lydlaboratoriet – Struers lærings- og videnscenter for lyd.

Lydspor, der tager udgangspunkt i lydkunst, udbredes i følgende midt- og vestjyske kommuner: Struer, Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkjøbing-Skjern, Skive og Varde. Der er afsat et år til den grundlæggende udvikling og afprøvning i Struer Kommune, hvorefter der er afsat et halvt år i hver af de resterende kommuner. 


Derfor skal lydkunst bruges i undervisningen


Lydkunst sætter ofte fokus på de lyde, som ellers ofte undslipper vores opmærksomhed. På den måde kan vi blive opmærksomme på helt nye ting i verden, på nye perspektiver på problemstillinger eller anderledes perspektiver på livet. Det er derfor oplagt at inddrage læren om lydkunst i både billedkunst, dansk, matematik, samfundsfag, musik og i tværfagligt projektarbejde samt i f.eks. projektopgaven i 9. klasse.

S element gul.png