KOM I PRAKTIK HOS SOUND ART LAB

Har du lyst til at blive en del af et internationalt kunstnermiljø? Hos Sound Art Lab får du mulighed for at være med til at præge lydkunstens udvikling og udbredelse i Danmark og udlandet. 

Sound Art Lab søger en praktikant, som kan indgå i en lille kulturinstitutions varierede opgaveportefølje. Din uddannelsesbaggrund kan være alt fra kunsthistoriker til lyddesigner. Det vigtigste er, at du har lyst til at beskæftige dig med lydteknologi på kunstnerisk vis. Derudover er der mulighed for at præge praktikforløbet på forskellig vis inden for formidling og kommunikation, eventplanlægning og -afvikling og funding og evaluering.

Mulige arbejdsopgaver kan derfor være:

 

 • Lydteknisk assistance i forbindelse med kunstnere i residence og ved arrangementer. 

 • Assistance i udvikling og afvikling af undervisning- og formidlingsaktiviteter

 • SoMe-reportager fra dagligdag og events

 • Opdatering af hjemmeside og nyhedsbrev

 • Planlægning og afvikling af events, herunder udarbejdelse af invitationer, forplejning og værtskab 

 • Udarbejdelse og udsending af marketingmateriale og pressemateriale, inklusiv opsøgende PR-arbejde.

 • Bidrag til fondsansøgninger

 • Evaluering af Sound Art Labs første år

 

Som praktikant på Sound Art Lab vil du indgå i de daglige arbejdsopgaver, men du vil også få mulighed for at prøve at være tovholder på specifikke workshops eller events. 

 

Du kommer til at indgå i et lille, dynamisk team, som består af leder, Jacob Eriksen, kunstformidlere, Nicole Pedersen og Isa Asboe samt den kunstfaglige pedel Kristoffer Due. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med os alle på kontoret, og du vil have mulighed for at stifte bekendtskab med vores mange faste samarbejdspartnere indenfor kunst og kultur (både lokalt, nationalt og internationalt), erhverv, kommuner og uddannelsesinstitutioner. 

 

Hos Sound Art Lab lægger vi stor vægt på, at praktikforløbet også er et uddannelsesforløb, der skal sikre vores praktikanter et indgående fagligt kendskab til arbejdet i en kulturinstitution, samt den størst mulige personlige udvikling.

 

Vi tilbyder derfor:

 

 • En personlig tilknyttet praktikvejleder gennem hele praktikforløbet.

 • Faste udviklingssamtaler med praktikvejlederen.

 • Feedback på relevante opgaver.

 

Fristen er løbende, og det er samtalerne derfor også. Praktikkens varighed kan varierer alt efter hvilke opgaver, du kobles på. 

Send din ansøgning til:
Isa@soundartlab.org

 

Kontakt Isa Paludan Asboe ved yderligere spørgsmål: Isa@soundartlab.org // +45 30233216

 

Om Sound Art Lab

Sound Art Lab er et produktions- og udviklingsmiljø med fokus på lyd. Vores dedikerede faciliteter danner rammen om kunstnerisk udvikling på tværs af genrer og formater. I Sound Art Labs formidlingsrum tilbyder vi undervisning og formidling med lyd og lytning i centrum. Vi udbyder residencies, midlertidige arbejdspladser, kurser og undervisning, alt sammen med lydkunst som omdrejningspunkt.

 

Vi er en del af Lydens By

Siden grundlæggelsen af Bang & Olufsen i 1925 har lyd været en del af Struers DNA.

Identiteten som “lydens by” bevirker, at der er lyd på dagsordenen overalt i Struer fra skoler til ældrepleje, og lydkunst spiller en central rolle i byudvikling og byplanlægning. Lydens By er kommunens fælles fortælling og platform for samarbejde mellem mange forskellige aktører, der sammen skaber Struers fremadrettede udvikling.